Wrażenia z gier

Recenzje? Nie, do gier podchodzę zawsze subiektywnie. Ale czekaj, recenzje zazwyczaj są mieszanką subiektywizmu z analizą elementów obiektywnych? Ja to wolę nazwać po prostu moje „Wrażenia” – aby nie mieć przypadkiem dziennikarskiej odpowiedzialności… Bądźcie ostrzeżeni.

Facebook2k
Facebook
Instagram1k
YouTube134
YouTube