Odzież dla Graczy na Pog(R)adajmy: Wrzesień 2016 w Krakowie